Detaljprosjektering:

Plasstøpt betongskonstruksjoner

Ringheimsvegen 30

, , ,
Vis prosjekt

Vegbru i Bavallen

, ,

Bru til nytt hytteområde i Bavallen. Brufundament og landkar utført i plasstøpt betong. Bruspennet er utført i prefabrikkerte bruelement levert av Norsk Spennbetong. Brua står ferdig våren 2021.

Vis prosjekt

Gardermoen- Taubaneteknikk

, , , , , ,

Nytt service- og kontorbygg på Gardermoen for Taubaneteknikk AS

Vis prosjekt

Kvisli bru

, ,

Ny bilbru på vegen til Bjørke. Landkar i plasstøpt betong. Bruspennet utført i prefabrikkerte brubjelkar i betong, levert av Norsk Spennbetong.

Vis prosjekt