Vegbru i Bavallen

Bru til nytt hytteområde i Bavallen. Brufundament og landkar utført i plasstøpt betong. Bruspennet er utført i prefabrikkerte bruelement levert av Norsk Spennbetong. Brua står ferdig våren 2021.