Vaslag

Rådgivende ingeniører innen byggteknikk med over 40 års erfaring i byggebransjen. En pålitelig samarbeidspartner i de avgjørende fasene av byggeprosjektet, fra konseptutvikling til detaljprosjektering.

Tjenester:

Prosjektering

1-Konstruksjonssikkerhet

Konstruksjonssikkerhet

Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen prosjektering av rådgivende ingeniørtjenester for bygg og andre konstruksjoner med stål, betong og tre som bæresystem. Vi samarbeider tett med byggherre, arkitekter og entreprenører for å finne de beste løsningene for prosjektet.

Les mer om Konstruksjonssikkerhet

2-Bygningsfysikk

Bygningsfysikk

Vi utfører energiberegninger og bistår i tverrfaglig samarbeid med gode løsninger for isolering og fuktsikring av bygg.

5-Dukkonstruksjoner

Duk-konstruksjoner

Vi er en av få aktører i Norge som kan tilby prosjektering av bærende duk-konstruksjoner til bruk i flytt- og demonterbare modulbaserte stålhaller, og konstruksjoner eller utsmykninger med spesielle krav til arkitektonisk utforming og estetikk.

3-Kontroll

Kontroll

Alle byggeprosjekter i tiltaksklasse 2 eller høyere krever at det utføres uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse innen enkelte ansvarsområder. Siv.ing. Arne Vaslag AS tilbyr uavhengig kontroll for konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.

4-Byggelanskontroll

Byggelånskontroll

Ved innvilgning av et byggelån kan banken kreve at det utnevnes en byggelånskontrollør som skal kvalitetssikre byggeprosjektets budsjett og fremdrift, og påse at utbetalinger skjer i henhold til de verdier som er tilført byggeplassen.

Rennekonstruksjon for NTNU

Av og til får vi lov til å jobbe med ting litt utenom det vanlige. NTNU har engasjert oss til å prosjektere en renne som skal brukes til forsøk i...

Ny heimeside!

Vaslag har hyra Datahove på Voss for å lage ny heimeside til oss. Sjå resultatet her https://av-as.no/! Me er veldig nøgd og takkar Silje Skorve for godt samarbeid og vel...

Montering av gangbaner

Komen godt i gong med montering av gangbaner på Settefiskanlegget i Vindafjord.