Kvisli bru

Ny bilbru på vegen til Bjørke. Landkar i plasstøpt betong. Bruspennet utført i prefabrikkerte brubjelkar i betong, levert av Norsk Spennbetong.