Skjermbilde

Rennekonstruksjon for NTNU

Av og til får vi lov til å jobbe med ting litt utenom det vanlige. NTNU har engasjert oss til å prosjektere en renne som skal brukes til forsøk i Vassdragslaboratoriet i Trondheim. Dette byr på nye problemstillinger og utfordringer. Godt tverrfaglig samarbeid med brukerne hjelper oss til å finne de gode løsningene.