image_a094759b-bddb-4c88-a6ef-d85e57f0577020221115_130524

Nytt Produksjonslokale for Larvikittblokka

I år har me fått vore med på satsinga som Larvikittblokka gjør i Tvedalen med bygging av nytt produksjonslokale. Me har bistått med prosjektering av betonggulvet som spelar ei viktig rolle for effektiv drift. Det skal monterast 40tonns traverkskran, 4 båndsager, ei knekke og eit renseanlegg. Vatnet ifrå sagene følger eit dreneringsystem i gulvet som leder vannet til renseanlegget der det blir rensa og deretter brukt på ny ved saging av steinblokker. Her har me fått mykje kjennskap til drifta til Larvikittblokka og dei hensyn som må tas for god drift. Sagene har vore under utvikling i Italia og me har hatt kontinuerlig dialog for å ivareta plassering av renner og skinnesystem.

Hallen er levert av RUBB, der CC Betong har utført betonggulvet og som har gitt oss moglegheiten til å bli med på dette prosjektet. Eit særs lærerikt prosjekt der me takker for godt samarbeid!