IFC og Montasje

Montering av gangbaner

Komen godt i gong med montering av gangbaner på Settefiskanlegget i Vindafjord.