Voss Gondol

Bunnstasjon for ny gondolbane til Hangurstoppen. Voss Gondol stod ferdig sommaren 2019.