Tjenester

Vi tilbyr:

  • ADM
      Ansvar for administrasjon av byggeprosjekter fra ide til innflytting.


  • PRO/KPR
   – Prosjektering og kontroll av prosjekteringen
   – Design
   – Byggeteknikk
   – Spesial: Duk-konstruksjoner


  • SØK
   Vi tar ansvar for søknader med tillatelser fra offentlige myndigheter fra                       forhåndskonferanse til  ferdigattest.


  • ARK
    Art Direktor Eldar Olderøien utarbeider illustrasjoner, alt fra portrett, landskap til arkitekur.


  • MODELL
   Bygging av modeller for duk-konstruksjoner. Se eksepler.