Nye Hangursbane på Voss

Siv.Ing.Arne Vaslag er stolte av å kunne annonsere sin delaktighet i prosjektet “Nye Hangursbanen” på Voss.
Som rådgivende ingeniør innen byggteknikk, blir vår funksjon i prosjektet å utvikle det beste systemet for den bærende konstruksjonen for det nedre stasjonsbygget. Denne jobben blir utført av Vossaavdelingen i samarbeid med Node Rådgivende ingeniører AS.”

DÅLÅN – Oppstart planarbeid

Det varsles herved om oppstart av planarbeid iht plan- og bygningslovens § 12-9 for :

Dålån Massedeponi, gnr. 158 bnr. 1, Leinstrand, Trondheim.

Området er på ca. 50 da, beliggenhet på gnr/bnr 158/1 ca. 2-300 m sør for Ringvålveien, mellom Leinbakkan og gnr/bnr 159/3. Hensikten med tiltaket er etablering av massedeponi for rene masser og utvidelse av jordbruksareal.

Event. spørsmål kan rettes til forslagsstilleren.

Event. uttalelser sendes til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim innen 6 uker fra dd.

Planforslaget finnes her: 150806 Planprogram