Nye Hangursbane på Voss

Siv.Ing.Arne Vaslag er stolte av å kunne annonsere sin delaktighet i prosjektet “Nye Hangursbanen” på Voss.
Som rådgivende ingeniør innen byggteknikk, blir vår funksjon i prosjektet å utvikle det beste systemet for den bærende konstruksjonen for det nedre stasjonsbygget. Denne jobben blir utført av Vossaavdelingen i samarbeid med Node Rådgivende ingeniører AS.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.