DÅLÅN – Oppstart planarbeid

Det varsles herved om oppstart av planarbeid iht plan- og bygningslovens § 12-9 for :

Dålån Massedeponi, gnr. 158 bnr. 1, Leinstrand, Trondheim.

Området er på ca. 50 da, beliggenhet på gnr/bnr 158/1 ca. 2-300 m sør for Ringvålveien, mellom Leinbakkan og gnr/bnr 159/3. Hensikten med tiltaket er etablering av massedeponi for rene masser og utvidelse av jordbruksareal.

Event. spørsmål kan rettes til forslagsstilleren.

Event. uttalelser sendes til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim innen 6 uker fra dd.

Planforslaget finnes her: 150806 Planprogram

1 thought on “DÅLÅN – Oppstart planarbeid

  1. Pingback: Planforslag på massedeponi i Dålån | Ringvålgrendas Velforening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.