Veileder for duk-konstruksjoner

For dimensjonering av duk og duk-konstruksjoner mangler vi i Norge slike regler og anvisninger. Både leverandører og rådgivende ingeniører har derfor ytret ønske om å få utarbeidet aksepterte anvisninger for beregning, dimensjonering og detaljkonstruksjon for duk-konstruksjoner. Internasjonale regler har også manglet, men en ”Europeisk Design Guide” (sept 2004) gir grunnlag for videre arbeid. Det vil imidlertid ta tid før internasjonale standarder er på plass. En “RIF Veileder” kan derfor være ett skritt mot en omforent praksis for konstruksjon og utførelse av duk-konstruksjoner. Den kan også være nyttig for dokumentasjon og kontroll av nye produkt- og systemløsninger. Ikke minst vil den kunne lette byggesaksbehandlingen både for byggherrer og bygningsmyndigheter.

Arne Vaslag

 

Veileder for duk-konstruksjoner.

Forside_Veileder